O nás

Domov   pro seniory Mikuláškovo náměstí je příspěvková organizace, kterou pro své občany vybudovalo Statutární město Brno. Zastupitelstvo města Brna tím učinilo další krok k naplnění koncepce rozvoje sociální pomoci v oblasti zajišťování ústavní sociální péče pro seniory. Toto moderní zařízení splňuje standardy kvality sociálních služeb založené na naplňování základních lidských práv a svobod tak, jak jsou uvedeny v Deklaraci základních lidských práv a svobod a zakotveny v právních dokumentech České republiky. Uvedení domova do provozu se uskutečnilo 1. 12. 2003.

Nabízíme podporu a zjišťujeme potřeby osob v rozsahu REGIONÁLNÍCH KARET Jihomoravského kraje.

O nás 

 

Cíle služby Domov pro seniory

 
1. Ke klientům přistupujeme individuálně, s přihlédnutím k jejich přáním a potřebám.         
Měřitelná kritéria:
 • podporu a pomoc klientovi poskytujeme podle Individuálního plánu zohledňujícího všechny jeho potřeby a přání včetně dřívějších zvyklostí a rituálů s ohledem na to, co bylo pro život seniora běžné,    
 • v průběhu poskytování služby je s klientem Individuální plán průběžně přehodnocován dle aktuálních potřeb, představ a přání klienta.
2. Klienti jsou v domově podporování v udržování kontaktů s rodinou, přáteli a společenským prostředím.    
Měřitelná kritéria:
 • v průběhu roku jsou pořádány různé kulturní a společenské akce, na které jsou zváni příbuzní, přátelé a známí klientů,
 • v průběhu roku jsou pro klienty pořádány různé mezigenerační programy,
 • rodinní příslušníci mají možnost zapojit se do péče o svého blízkého tak, jak je to uvedeno v Individuálním plánu klienta.

3. Klienti jsou podporováni v udržování své soběstačnosti zejména svých schopností, rozumových, smyslových a motorických dovedností.     
Měřitelná kritéria:
 • do péče o klienty jsou zařazovány vhodné formy podpory k udržení jejich schopností v péči o vlastní osobu, zejména v oblasti zvládání hygieny, oblékání, stravování,
 • pro klienty je připravena nabídka aktivit podporujících udržení jejich hybnosti,  
 • v domově mají klienti na výběr ze široké nabídky pravidelných aktivit, kde mohou klienti udržovat či zlepšit svou fyzickou i psychickou kondici a aktivně trávit času.

Cíle služby Domov se zvláštním režimem

1. Ke klientům přistupujeme individuálně, s přihlédnutím k jejich přáním, potřebám a osobní biografii.
Měřitelná kritéria:
 • podporu a pomoc klientovi poskytujeme podle Individuálního plánu zohledňujícího všechny jeho potřeby a přání včetně dřívějších zvyklostí a rituálů s ohledem na to, co bylo pro život seniora běžné,    
 • v průběhu poskytování služby je s klientem Individuální plán průběžně přehodnocován dle aktuálních potřeb, představ a přání klienta.
2. Klienti jsou v domově podporování v udržování kontaktů s rodinou, přáteli a společenským prostředím.
Měřitelná kritéria:
 • v průběhu roku jsou pořádány různé kulturní a společenské akce, na které jsou zváni příbuzní, přátelé a známí klientů,
 • v průběhu roku jsou pro klienty pořádány různé mezigenerační programy,
 • rodinní příslušníci mají možnost zapojit se do péče o svého blízkého tak, jak je to uvedeno v Individuálním plánu klienta.
 
3. Klienti jsou podporováni v udržování své soběstačnosti zejména svých schopností, rozumových, smyslových a motorických dovedností.
Měřitelná kritéria:
 • do péče o klienty jsou zařazovány vhodné formy podpory k udržení jejich schopností v péči o vlastní osobu, zejména v oblasti zvládání hygieny, oblékání, stravování,
 • pro klienty je připravena nabídka aktivit podporujících udržení jejich hybnosti,  
 • v domově mají klienti na výběr ze široké nabídky pravidelných aktivit, kde mohou klienti udržovat či zlepšit svou fyzickou i psychickou kondici a aktivně trávit času.
 
4. Poskytovat klientům v domově pocit bezpečí a jistoty.
Měřitelná kritéria:
 • v domově je poskytována nepřetržitá péče stálým týmem pracovníků, kteří pracují v konceptu skupinové péče,
 • průběh dne v domově má určitou časovou strukturu, která poskytuje klientům pocit bezpečí,
 • přizpůsobena je komunikace klientovi, využíván je koncept bazální stimulace,
 • prostory jsou zabezpečeny proti samostatnému odchodu klientů,
 • ve spolupráci s rodinou klienta je upraveno prostředí v pokoji, aby navozovalo pocit domova.