Reminiscenční terapie
(práce se vzpomínkami)

24. ledna 2017

Práci se vzpomínkami se věnujeme jak při individuální práci s uživatelem, tak i při skupinových setkáních. Při vzpomínání používáme různých vzpomínkových předmětů ke vhodné smyslové stimulaci seniorů.
Cílem reminiscenčních setkání se seniory je především příjemné strávení času nad vzpomínkami, které se zúčastněným vybavují v návaznosti na osobní předměty, fotografie, vyprávění ostatních účastníků skupiny.
Pečujícímu týmu pomáhá znalost životního příběhu při rozpoznání potřeb seniora, v lepším pochopení jeho chování a v umění se vcítit do jeho vnímání.

 

Další reminiscenční aktivity přispívající k individualizaci péče.

Ergoterapie

Uživatelé našeho domova mají možnost trávit svůj volný čas v prostorách volnočasových aktivit nebo je zajištěn individuální přístup na pokoji. Je to čas strávený seberealizací a pocitu užitečnosti. Tyto činnosti vedou k podpoře aktivity v oblasti fyzické, duševní i sociální.
Ve všední dny slouží k těmto účelům místnost volnočasových aktivit. Uživatelé se zde zabývají různými činnostmi dle svých schopností a zájmů – malováním, pletením, háčkováním, vyšíváním, vařením, pečením, cvičením paměti, společenskými hrami, procházkami do zahrady a okolí.
 
remin1.jpg
remin2.jpg
remin3.jpg
remin4.jpg
remin5.jpg
remin6.jpg