Výlet po městě Brně s lektorkou tréninku paměti Helenkou Kočí

20. 06. 2018
Ve dnech 11. června a 20. června jsme uskutečnili výlet po městě Brně s paní Helenkou Kočí, lektorkou tréninku paměti u nás v domově.  Klienti byli rozděleni  do dvou skupin dle  mentální  kondice a schopnosti.
 
Sraz jsme si určili na Šilingrově náměstí u Brněnské brány – jedné z pěti středověkých bran. Na náměstí klienti obdivovali na podstavci kovové pardály, které si bez báze pohladili. Odtud naše cesta směřovala k Velkému špalíčku a Staré radnici -  zazděnému radnímu, Brněnskému drakovi, kolu a pokřiveným věžičkám (filiály). Po krátkém zastavení jsme pokračovali na Zelný trh, jehož dominantou je sloup Nejsvětější trojice a kašna Parnas.  Mezi významné budovy Zelňáku patří opravené divadlo Reduta a divadlo Husa na provázku. Letní, horké dny nás posunuly do stínu příjemného starobylého Domu u kamenné panny na kávu a chlazené nápoje. Na rohu ulice Orlí a Josefská mohli výletníci spatřit na výškových budovách velké kovové mravence a v kostele u Minoritů, v příjemném chládku shlédli svaté schody, po kterých hříšník klečící na kolenou a stoupajíc k oltáři odříkává modlitby, aby mu bylo odpuštěno. Na náměstí Svobody jsme nemohli vynechat tolik kontroverzní časostroj a na kostele sv. Jakuba mužíčka Nehaňbu. Naše zastavení a zakončení bylo na Moravském náměstí u čtyř soch Platonových ctností: Spravedlnost – exekutor (Marius Kotrba), Odvaha – Jošt na koni (Jaroslav Rón), Prozíravost – maketa středu Brna, Mírnost – voda v kašně.   Po příjemně stráveném odpoledni a odborném výkladu paní Helenky, naši klienti získali nové informace a zážitky, které si v příštích hodinách tréninku paměti navzájem předávali.   
20180620_123557.jpg
20180620_125401.jpg
20180620_125526.jpg
20180620_141652.jpg
20180620_145632.jpg