Přednáška Policie ČR o bezpečnosti kolem nás

07. 07. 2015
V úterý, 7. 7. 2015, tedy den po dvou červencových státních svátcích, jsme měli před sebou zajímavou přednášku. Do domova dorazil jako „vyslanec“ Policie České republiky pan nprap. Milan Gruška.

Někteří klienti domova se před začátkem akce zdáli být v napětí, možná i v nedůvěře, či jen v očekávání, co může setkání s policistou přinést. Myslím, že pan Gruška všechny obavy či nedůvěru během několika málo vteřin setřásl. Jeho přednáška se totiž nesla ve velmi neformálním duchu, plná neotřelých příkladů z praxe a trefných vtipů. Především pro občany seniorského věku, kteří jsou velmi snadnými oběťmi všech různých podvodníků a kapsářů, bylo tohle povídání jistě hodně přínosné. Vždyť stále celá řada z nich vyráží do obchodních domů na nákupy, do centra města do kaváren nebo na návštěvy. A právě tato velmi frekventovaná místa jsou přímo rájem pro páchání nekalostí. A koho jiného si vybrat, než bezbranného staršího člověka. Od pana policisty jsme slyšeli mnoho různých tipů, jak se těmto nepříjemným situacím vyhnout, či minimálně co nejvíce zmírnit důsledky tohoto protiprávního jednání. Na řadu samozřejmě přišly i velmi obtěžující telefonní hovory s různými nabídkami, ať už na mobilní služby, nebo nekvalitní a nepotřebné spotřební zboží. Rozhodně se nejednalo o jednolitý monolog pana nadpraporčíka. Na řadu přišli i samotní klienti se svými dotazy, postřehy či v neposlední řadě ne úplně vítanými zkušenostmi, které se jim bohužel nevyhnuly. I přes tyto neveselé zážitky se ale celé dopoledne neslo v klidném duchu a my jsme všichni nakonec odcházeli bohatší o nové poznatky a zkušenosti. Těsně před obědem jsme se všichni rozešli s příslibem, že toto setkání nebylo jistě poslední.

Policie-Ceske-republiky-prednaska-7-7-(10).jpg
Policie-Ceske-republiky-prednaska-7-7-(20).jpg
Policie-Ceske-republiky-prednaska-7-7-(23).jpg
Policie-Ceske-republiky-prednaska-7-7-(24).jpg
Policie-Ceske-republiky-prednaska-7-7-(27).jpg