Křest časopisu

11. 08. 2017
ZDRAVOTNÍ KLAUNI POKŘTILI NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU HUMORIN SE SENIORY
 
 
V Domově pro seniory Mikuláškovo náměstí proběhl křest nového čísla časopisu Zdravotních klaunů – Humorin. Před zraky klientů časopis pokřtil ředitel domova, Mgr. Marek Matej společně s kmotřičkami z řad zaměstnankyň domova.
Křest měly v režii Zdravotní klaunky Jana Geierová a Lucie Matyášová, které spolu s dalšími klauny nosí radost klientům domova pravidelně jednou týdně již několik let. V rámci svých klaunských návštěv se snaží klienty vyvoláním vzpomínek vrátit do dob jejich mládí. Ani tato slavností křestní návštěva nebyla výjimkou a klaunky tak v rolích Otylky a Olinky, jak je klienti znají, zazpívaly i zatančily na počest nového čísla časopis. Ředitel domova časopisu popřál vše dobré a společně s kolegyněmi, paní Alenou Hemalovou a Alenou Klepáčkovou vyzdvihly, že je to pro domov unikátní okamžik, protože je to vůbec první křest, který domov zažil.
Časopis je zdarma distribuován do 71 zařízení po celé republice, která Zdravotní klauni navštěvují. Účelem časopisu je zkrátit čtenářům dlouhou chvíli ve zdravotnických zařízeních a čekárnách, ale i doma, ať jsou zdraví, či nemocní. Humorin však pouze nezkracuje dlouhou chvílí, ale také nabízí smysluplné a inspirativní čtení o zdraví, zdravotnictví a radosti ze života. Své si v něm najdou čtenáři všech věkových kategorií včetně dětí, které potěší vložená hra, i milovníků vaření, kterým svůj recept na tu nejlepší svíčkovou prozrazuje známý kuchař Roman Vaněk.
Časopis nabízí bližší vhled do zdravotnických profesí, včetně profese Zdravotních klaunů, jejichž poslání v rozhovoru přibližuje jeden z nich, Ondřej Klíč. Obsah je korunován silným příběhem manželů Hladíkových, kteří mají tři vážně nemocné děti a o jedno přišli. Nezlomnost, energie a optimismus rodiny je až neuvěřitelná a každého čtenáře donutí zamyslet se nad opravdovou vahou vlastních problémů a jejich zvládnutelností.

Zdravotní klaun, o. p. s., je nezisková organizace s mezinárodní působností, která již od roku 2001 přináší humor a radost hospitalizovaným dětem, geriatrickým pacientům a dalším potřebným v oblasti zdravotnictví. Přispívá tím ke zlepšení jejich psychického i celkového zdravotního stavu, a to prostřednictvím návštěv speciálně vyškolených Zdravotních klaunů. V současné době navštěvuje 86 Zdravotních klaunů pravidelně 64 nemocnic, 7 domovů pro seniory a jeden hospic. Zdravotní klaun je partnerem Red Noses International a členem European Federation of Hospital Clown Organizations.
 
Kontakt:
Mgr. Kateřina Procházková, tisková mluvčí
e-mail: komunikace@zdravotni-klaun.cz, 774 161 499
Stránky organizace Zdravotní klaun: www.zdravotniklaun.cz