Aktuality

Poděkování
10. 09. 2021
Velice děkujeme slečně Veronice F. Frankové, která nám věnovala několik knih pro naše klienty. Věříme, že tyto knihy budou velikým zpestřením pro všechny milovníky četby.
 
Celý článek
Obnovení adopční smlouvy se Zoo Brno
08. 09. 2021
V letošním roce se opět celý svět potýká s pandemií. I přes toto složité covidové období nadále zůstáváme adoptivními rodiči papouška Edy z rodu Ara Ararauny.
Celý článek
Výlet do Muzea policie ČR v Praze
07. 09. 2021
Přání jsou na světě od toho, aby se plnila. A tak bylo celkem jasné, že přání pana Podolského nezůstane pouze vysloveno.
 
Celý článek
Taktické cvičení HZS
24. 08. 2021
V dopoledních hodinách dne 24.8.2021 proběhlo v našem domově na Mikuláškově náměstí taktické cvičení Hasičského záchranného sboru Jmk, kterého se zúčastnily profesionální jednotky HS Starý Lískovec, HS BVV, HS Líšeň a dále jednotka dobrovolných hasičů Starý Lískovec.
Celý článek
Duo Rugierri
19. 08. 2021
K letním prázdninovým dnům patří dovolená, zábava, cestování ať už v tuzemsku či v zahraničí. Jsou místa kam se lidé rádi vracejí. Do našeho domova se tradičně, v letní sezóně, vrací umělecký pár Duo Ruggieri, aby svým uměleckým vystoupením potěšil naše klienty.  
Celý článek
Zahradní dopoledne
13. 08. 2021
Jak už bývá zvykem, za pěkného počasí se každý pátek scházíme s klienty v zahradě. Obvykle při sportovním dopoledni, avšak v pátek 13.8. 2021 jsme měli jiné plány.
Celý článek
Dopoledne s kobylou Monikou
10. 08. 2021
To, že k nám do domova jezdí už téměř pět let terapeutický poník Emil z firmy Emil pomáhá, není pro mnoho lidí velkým překvapením.
 
Celý článek
Vystoupení Jiřího Helána a Rostislava Komosného
04. 08. 2021
Ve středu 4. 8. 2021 přijal naše pozvání muzikant, zpěvák, moderátor a člen kapely Moravěnka pan Jiří Helán, kterého doprovázel hudbou i zpěvem pan Rostislav Komosný.
Celý článek
Recitál se Sylvou Lauerovou
28. 07. 2021
Na břehu řeky Svratky kvete rozrazil,
na břehu řeky Svratky roste nízká tráva,
rád chodil jsem tam denně, koupal se a snil,
na břehu řeky Svratky kvete rozrazil
a voda je tu těžká, chladná, kalná, tmavá ……
                                                                                                         Vítězslav Nezval
Celý článek
Podmínky návštěv platné od 8.6.2021, se změnou od 9.7.2021
02. 07. 2021
Vážení návštěvníci,

upozorňujeme na některé změny v režimu návštěv v našem domově od 8.6.2021 (v textu jsou změny podtrženy):
 • Návštěvy jsou možné každý den v době od 8 do 18 hodin.
 • Termín návštěvy není nutné rezervovat předem.
 • Počet osob jdoucích na návštěvu k jednomu klientovi již není omezen.
 
 • Každý návštěvník musí při vstupu do budovy pracovníkovi Infopultu prokázat splnění jedné z níže uvedených podmínek:
 1. absolvování RT-PCR vyšetření nejdéle 7 dní nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu SARS-CoV–2 nejdéle 72 hodin před zahájením návštěvy, s negativním výsledkem (buď v tištěné podobě nebo formou sms), nebo
 2. předložit písemné potvrzení vystavené lékařem, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, uplynula u něj doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 3. osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že
  1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo
  2. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  3. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,
a osoba nejeví žádné příznaky onemocnění Covid-19.

POZOR !!!!!!
Od pátku 9. července 2021 se budou muset lidé, kteří zatím absolvovali pouze jednu dávku očkování u dvoudávkových vakcín, opět prokazovat při návštěvě v zařízení sociální péče negativním testem na covid-19. Z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, které odsouhlasila vláda, se totiž k tomuto datu přestane uznávat první dávka jako dostatečná k zajištění bezinfekčnosti. Důvodem je šíření delta mutace koronaviru SARS-CoV-2, proti které je člověk po první dávce chráněn jen z 30 procent.
Nově se za bezinfekčního ve všech případech, kdy se bezinfekčnost na základě přijatých protiepidemických opatření vyžaduje, bude považovat člověk až čtrnáct dnů po dokončení vakcinace.
 • Každý návštěvník si změří tělesnou teplotu.
 • Každý návštěvník musí být vybaven vlastním respirátorem FFP2, KN95, který bude mít na ústech a nose po celou dobu pobytu v areálu, včetně celé doby návštěvy u klienta a pobytu venku. Rouška nestačí!
 • Každý návštěvník je povinen použít dezinfekci na ruce, dostupnou v hale domova a na oddělení.
 • Klienti mohou opustit areál domova (po standartní domluvě s personálem dle Domácího řádu). Návrat nejpozději do 18 hodin kvůli obstarání klientů denní službou.
 • Pro klienty platí povinnost nošení ochrany nosu a úst při pobytu venku v souladu s aktuálními nařízeními.
 
Výjimky z testování třetích osob, za podmínek dodržení režimových opatřeních nastavených v zařízení, platí pro uživatele sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění
Rádi bychom Vám poděkovali za dodržování nastavených pravidel návštěv. Jsme připraveni udělat vše, co je v našich silách, abychom našim klientům i Vám, rodinným příslušníkům, dopřáli radost a potěšení ze vzájemného setkání.
S ohledem na aktuální vývoj se však mohou uvedené podmínky návštěv měnit, sledujte tedy prosím naše webové stránky nebo Facebook.
 
                                                                       Vedení a kolektiv DS Mikuláškovo nám.
 
Celý článek
Hudební vystoupení Dudáci v domově na Mikuláškově nám.
23. 06. 2021
 
Dudy nebo také gajdy patří k prastarým nástrojům „Starého kontinentu“. V poslední době zažívají znovuzrození, a to nejen v hudbě lidové, ale také moderní.
Celý článek
Výlet do královského města Znojma
17. 06. 2021
V raním rozhlasovém vysílání v písni „Znojmo, Znojmo vidím tě dvojmo není to tentokrát lihovinou“ navodil Ivan Mládek náladu našim výletníkům na dlouho plánovaný výlet do královského města Znojma.
 
Celý článek