Aktuality

Informace - výluka tramvají do Starého Lískovce
16. 04. 2021
Z důvodu kompletní přestavby uzlu Osová v souvislosti s napojením nově budované tramvajové trati k Fakultní nemocnici Brno a univerzitnímu kampusu MU bude od soboty 1. května 2021 přerušen provoz tramvajové dopravy v úseku mezi zastávkami Bohunice, Švermova - Starý Lískovec, smyčka.

Podrobné informace viz 

Stary_Liskovec_I_letak.pdf

www.dpmb.cz/cs/vsechna-omezeni-dopravy
 
Celý článek
Změny v podmínkách návštěv platné od 1.4.2021
01. 04. 2021
Vážení návštěvníci,

upozorňujeme na některé změny v režimu návštěv v našem domově od 1.4.2021:
 • Návštěvy jsou možné každý den v době od 8 do 18 hodin.
 • Termín návštěvy není nutné rezervovat předem.
 • Na návštěvu mohou maximálně 2 osoby k jednomu klientovi v jeden čas.
 • Každý návštěvník musí při vstupu do budovy pracovníkovi Infopultu předložit jedno z těchto potvrzení:
 1. o absolvování RT-PCR vyšetření nebo POC testu na přítomnost antigenu SARSCoV–2 nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy, s negativním výsledkem (buď v tištěné podobě nebo formou sms)
 2. o skutečnosti, že v době 90 dnů před dnem návštěvy prodělaly onemocnění Covid-19
 3. certifikát o provedeném očkování proti SARS CoV-2, a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní
 4. čestné prohlášení o negativním výsledku antigenního testu provedeného zaměstnavatelem nebo samotestováním (k dispozici na infopultu)
 • Každý návštěvník si změří tělesnou teplotu a vyplní a podepíše Čestné prohlášení, kterým potvrdí pravdivost předložených údajů a to, že nejeví známky onemocnění.
 • Každý návštěvník musí být vybaven vlastním respirátorem FFP2, KN95, který bude mít na ústech a nose po celou dobu pobytu v areálu, včetně celé doby návštěvy u klienta a pobytu venku. Rouška nestačí!
 • Každý návštěvník je povinen použít dezinfekci na ruce, dostupnou v hale domova a na oddělení.
 • Režim pro klienty se liší podle toho, zda má či nemá očkování proti SARS CoV-2, a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní:
 1. Očkovaní klienti mohou opustit areál domova (po standartní domluvě s personálem dle Domácího řádu). Návrat nejpozději do 18 hodin kvůli obstarání klientů denní službou.
 2. Klienti bez očkování po případném opuštění areálu nebo po kontaktu s osobou, která nesplnila pravidla pro návštěvníky, musí být následně umístěni do karantény na 7 dní a musí být proveden antigenní test 3. a 7. den. Karanténa je pak ukončena druhým testem s negativním výsledkem.
 3. I pro klienty platí povinnost nošení ochrany nosu a úst při pobytu venku.
Bezplatné testování POC antigenními testy osob, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice
Otestovat se mohou nechat všechny osoby, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice. Na odběrovém místě předloží průkaz pojištěnce nebo náhradní doklad. Pojištěnci se mohou nechat otestovat opakovaně, avšak nejvýše 1× za 3 dny.
Testování probíhá ve dvou sítích, které jsou dle potřeb posilovány:
 1. síť antigenních odběrových center (AOC) v již provozované páteřní síti odběrových míst v jednotlivých krajích,
https://testovani.uzis.cz/Antigen
 1. u praktických lékařů a ambulantních specialistů, kteří se do testování zapojují.
https://www.lekaripomahajicesku.cz/seznam-ambulantnich-ordinaci-antigenni-testy/
Při pozitivním POC antigenního testu výsledku bezodkladně po zjištění výsledku vyšetření telefonicky oznamte tuto skutečnost svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství.
Výjimky z testování třetích osob, za podmínek dodržení režimových opatřeních nastavených v zařízení, platí pro uživatele sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění
Rádi bychom Vám poděkovali za dodržování nastavených pravidel návštěv. Jsme připraveni udělat vše, co je v našich silách, abychom našim klientům i Vám, rodinným příslušníkům, dopřáli radost a potěšení ze vzájemného setkání.
S ohledem na aktuální vývoj se však mohou uvedené podmínky návštěv měnit, sledujte tedy prosím naše webové stránky nebo Facebook.
 
                                                                       Vedení a kolektiv DS Mikuláškovo nám.
 
 
Celý článek
Sčítání lidu 2021
26. 03. 2021
Sčítání lidu 2021 začne v ČR v sobotu 27. března a končí 11. května 2021.

U nás v domově proběhne sčítání pomocí listinného formuláře v termínu 17. dubna až 11. května 2021, formulář fyzické osoby vyplňují dle místa obvyklého pobytu. S vyplněním formuláře pomůže našim klientům sociální pracovnice Bc. Alena Klepáčková.
Celý článek
Podmínky návštěv od 12.3.2021
12. 03. 2021
Vážení návštěvníci,

termín návštěvy NENÍ nutné rezervovat předem, na návštěvu za klientem je možné přijít v kterýkoliv všední den i o víkendu, v době od 08.00 do 18.00 hod.
 
Podmínky pro uskutečnění návštěvy:
 • Návštěva klienta je omezena časově – max 60 minut
 • Maximálně 2 osoby k jednomu klientovi v jeden čas
 • Každý návštěvník musí při vstupu do budovy pracovníkovi Infopultu předložit potvrzení o absolvování  RT-PCR vyšetření nebo POC testu na přítomnost antigenu SARS CoV – 2 nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy, s negativním výsledkem (buď v tištěné podobě nebo formou sms). Potvrzení o provedeném testu nemusí předkládat osoby, které v době 90 dnů před dnem návštěvy prodělaly onemocnění SARS-CoV-2 a doloží o tom doklad (potvrzení vystavené lékařem, originál nebo ověřená kopie) nebo byly kompletně naočkovány proti onemocnění SARS-CoV-2, tj. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní. V tomto přpadě je nutné předložit certifikát o vakcinaci.
 • Každý návštěvník vyplní a podepíše Čestné prohlášení, kterým potvrdí pravdivost předložených údajů a to zejména, že k realizaci testu došlo nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy a že výsledek je negativní a že tato data se týkají předkládající osoby.
 • Každý návštěvník musí být vybaven vlastním respirátorem FFP2, KN95, který bude mít na ústech a nose po celou dobu pobytu v zařízení, včetně celé doby návštěvy u klienta. Rouška nestačí!
 • Každý návštěvník je povinen použít dezinfekci na ruce, dostupnou v hale domova
 
Bezplatné testování POC antigenními testy osob, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice
Otestovat se mohou nechat všechny osoby, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice. Na odběrovém místě předloží průkaz pojištěnce nebo náhradní doklad. Pojištěnci se mohou nechat otestovat opakovaně, avšak nejvýše 1× za 3 dny.
Testování probíhá ve dvou sítích, které jsou dle potřeb posilovány:
 1. síť antigenních odběrových center (AOC) v již provozované páteřní síti odběrových míst v jednotlivých krajích,
https://testovani.uzis.cz/Antigen
 1. u praktických lékařů a ambulantních specialistů, kteří se do testování zapojují.
https://www.lekaripomahajicesku.cz/seznam-ambulantnich-ordinaci-antigenni-testy/

Při pozitivním POC antigenního testu výsledku bezodkladně po zjištění výsledku vyšetření telefonicky oznamte tuto skutečnost svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství.

Výjimky z testování třetích osob, za podmínek dodržení režimových opatřeních nastavených v zařízení, platí pro uživatele sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění

Rádi bychom Vám poděkovali za dodržování nastavených pravidel návštěv. Jsme připraveni udělat vše, co je v našich silách, abychom našim klientům i Vám, rodinným příslušníkům, dopřáli radost a potěšení ze vzájemného setkání.

S ohledem na aktuální vývoj se však mohou uvedené podmínky návštěv měnit, sledujte tedy prosím naše webové stránky nebo Facebook.
 
                                                                                  Vedení a kolektiv DS Mikuláškovo
 
 
Celý článek
Poděkování
29. 01. 2021
Rádi bychom poděkovali humanitární organizaci Adra za jejich morální podporu a posílení imunitního systému klientů i zaměstnanců.
Děkujeme.


 
Celý článek
Online setkávání……..
06. 01. 2021

Vážení blízcí našich klientů, vzhledem k opětovnému zavedení ZÁKAZU NÁVŠTĚV, vám opět nabízíme možnost online setkání s vaším rodinným příslušníkem, a to přes Skype nebo WhatsApp.

Celý článek
Ukončení zákazu vycházení
21. 12. 2020
Na základě aktuálně platného usnesení Vlády ČR  byl  zrušen zákaz vycházení pro klienty domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem.

S účinností od 22.12.2020 je pobyt klientů mimo zařízení umožněn za těchto podmínek:
 • po návratu z pobytu mimo zařízení bude klient umístěn do karantény a do 72 hodin od návratu mu bude proveden antigenní POC test, který se bude opakovat za další 3-4 dny. Umístění klienta v karanténě bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů, tedy za 6-7 dní. 
 • klient musí při pobytu mimo domov používat vlastní respirátor třídy FFP2 nebo KN95
 • v případech, kdy by klient nemohl být po svém návratu z pobytu mimo zařízení umístěn do odděleného prostoru (karantény), nebude pobyt mimo zařízení umožněn (týká se klinetů ubytovaných na dvoulůžkových pokojích)
Vážení rodinní příslušníci, vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemie Covid-19, Vás zdvořile žádáme, abyste zvážili návštěvu klientů ve Vašich rodinách a spíše využívali možnost krátkodobé návštěvy klienta v našem zařízení.

Děkujeme za Vaši ohleduplnost a také za to, že dodržujete všechna hygienicko-epidemiologická opatření i mimo naše zařízení.

                                                                                           Vedení a kolektiv DS Mikuláškovo
 
Celý článek
Podmínky návštěv od 7.12.2020
04. 12. 2020
POZOR!!!! Od 6.1.2021 je vyhlášen úplný zákaz návštěv v našem zařízení a níže uvedené podmínky návštěv tedy nejsou nyní aktuální. Děkujeme za pochopení.

Vážení návštěvníci,
návštěvy v našem domově budou umožněny od pondělí 7. prosince 2020. Pro zajištění plynulého a zejména bezpečného průběhu návštěv našich klientů, je však nutné zřídit rezervační systém.
Termín návštěvy si můžete zarezervovat telefonicky každý všední den v době od 08.00 hod do 12.00 hod, a dále od 13.00 hod do 14.00 hod u sociálních pracovnic:
Bc. Alena Klepáčková, tel. 547 139 469
Bc. Lenka Drábková, DiS., tel 547 139 464
 
Samotné návštěvy pro objednané návštěvníky pak budou umožněny každý všední den a od 26.12.2020 i každou sobotu v následujících časech:
PO:        09.00 -11.00 hod              13.00 hod – 17 hod
ÚT:         09.00 -11.00 hod              13.00 hod – 17 hod
ST:          09.00 -11.00 hod              13.00 hod – 17 hod
ČT:         09.00 -11.00 hod              13.00 hod – 18 hod
PÁ:         09.00 -11.00 hod              13.00 hod – 17 hod
SO:         09.00 -11.00 hod              13.00 hod – 17 hod – NOVĚ od soboty 26.12.2020!!!!!
 
POZOR!!!   Od pondělí 28.12.2020 jsou zakázány návštěvy na odd. D - oddělení je v karanténě!!!!
Návštěvy na odd. A stále nejsou možné, celé oddělení je v karanténě – sledujte naše webové stránky nebo Facebook pro aktuální informace!
 
Podmínky pro uskutečnění návštěvy:
 • Telefonická rezervace konkrétního dne a času návštěvy u sociálních pracovnic
 • Návštěva klienta je omezena časově – max 60 minut, včetně odbavení na infopultu při příchodu
 • Maximálně 2 osoby k jednomu klientovi v jeden čas a na jedno oddělení (tzn. například jedna návštěva na odd. A, jedna návštěva na odd. B atd.)
 • Každý návštěvník musí při vstupu do budovy pracovníkovi Infopultu předložit potvrzení o absolvování  RT-PCR vyšetření nebo POC testu na přítomnost antigenu SARS CoV – 2 nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy, s negativním výsledkem. Potvrzení o provedeném testu nemusí předkládat osoby, které v době 90 dnů před dnem návštěvy prodělaly onemocnění Covid-19 a doloží o tom doklad (potvrzení vystavené lékařem, originál nebo ověřená kopie).
 • Osoby, které předkládají doklad formou SMS o absolvování RT-PCR vyšetření nebo POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, které proběhlo nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy s negativním výsledkem, podepíšou Čestné prohlášení, kterým potvrdí pravdivost předložených údajů a to zejména, že k realizaci testu došlo nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy a že výsledek je negativní a že tato data se týkají předkládající osoby.
 • Každý návštěvník musí být vybaven vlastním respirátorem FFP2, KN95, který bude mít na ústech a nose po celou dobu pobytu v zařízení, včetně celé doby návštěvy u klienta. Rouška nestačí.
 • Každý návštěvník je povinen použít dezinfekci na ruce, dostupnou v hale domova
 
Testování antigenními testy přímo v našem zařízení není z kapacitních důvodů možné.
 
Seznam odběrových míst naleznete pod tímto odkazem:
https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/
 
Bezplatné a dobrovolné testování POC antigenními testy osob, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice
Antigenní plošné testování obyvatel ČR proběhne mezi 16. prosincem 2020 a 15. lednem 2021.
 • Zúčastnit se ho mohou všechny osoby, které mají veřejné zdravotní pojištění v České republice.
 • Občané se nemusí preventivního plošného testování zúčastnit. Je to dobrovolné, není to jejich povinnost.
 • Nechat se preventivně otestovat antigenními testy můžete nejvýše jedenkrát za 5 dní.
 • Pokud se rozhodnete se nechat preventivně otestovat, vezměte si s sebou na testovací místo průkaz pojištěnce, nebo patřičný náhradní doklad.
Vyšetření se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň u nich neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem, a u osob, kterým byl v posledních 5 dnech proveden test metodou RT-PCR s negativním výsledkem.
Při pozitivním POC antigenního testu výsledku bezodkladně po zjištění výsledku vyšetření telefonicky oznamte tuto skutečnost svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství.
Stále je také možné podstoupit bezplatné testování antigenním testem, které pro rodinné příslušníky klientů domovů pro seniory zajišťuje Společnost Podané ruce o.p.s. Testování probíhá na místě  Výstaviště Brno, vstup pro pěší, brána 1. Nejblíže je to ze zastávky tram/bus Výstaviště – hlavní vstup, a je možné se na něj objednat přes webové stránky http://covidtestbrno.cz/ nebo telefonicky na lince +420 770 130 932 (pondělí—pátek 8:30—12:30 a 13:00—15:00). I zde je možné bezplatné testování absolvovat pouze 1x za 5 dní.
 
 
 
Výjimky z testování třetích osob, za podmínek dodržení režimových opatřeních nastavených v zařízení, platí pro:
 1. Nezletilé uživatele sociálních služeb
 2. Uživatele sociálních služeb s omezenou svéprávností
 3. Uživatele sociálních služeb se zdravotním postižením
 4. Uživatele, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace
 5. Uživatele sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění
 
Rádi bychom Vám poděkovali za dodržování nastavených pravidel návštěv. Jsme připraveni udělat vše, co je v našich silách, abychom našim klientům i Vám, rodinným příslušníkům, dopřáli radost a potěšení ze vzájemného setkání.
S ohledem na aktuální vývoj se však mohou uvedené podmínky návštěv měnit, sledujte tedy prosím naše webové stránky nebo Facebook.
 
                                                                                                              Vedení a kolektiv DS Mikuláškovo
Poslední aktualizace 28.12.2020 v 09.30 hod.
 
Celý článek
Poník Emil
15. 09. 2020
Krásná tříletá spolupráce.
Celý článek
Výlet do bylinkové zahrady sv. Hildegardy firmy Sonnentor
08. 09. 2020

Svatá Hildegarda z Bingenu, abatyše, vizionářka, bylinkářka a léčitelka, žila ve 12. století v Německu. V dochovaných spisech se nachází cenné rady jak předcházet nemocem, jak se léčit pomocí bylinek, které, mimo jiné, přiřazovala ke 4 elementům: voda, země, vzduch a oheň.
Celý článek
Rozloučení s létem aneb opékání selátka
04. 09. 2020

Horké letní dny začínají střídat chladnější podzimní rána a to je neklamným znamením, že je na čase se pomalu rozloučit s létem.

Celý článek