Aktuality

Změny v podmínkách návštěv platné od 8.6.2021
08. 06. 2021
Vážení návštěvníci,

upozorňujeme na některé změny v režimu návštěv v našem domově od 8.6.2021 (v textu jsou změny podtrženy):
 • Návštěvy jsou možné každý den v době od 8 do 18 hodin.
 • Termín návštěvy není nutné rezervovat předem.
 • Počet osob jdoucích na návštěvu k jednomu klientovi již není omezen.
 
 • Každý návštěvník musí při vstupu do budovy pracovníkovi Infopultu prokázat splnění jedné z níže uvedených podmínek:
 1. absolvování RT-PCR vyšetření nejdéle 7 dní nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu SARS-CoV–2 nejdéle 72 hodin před zahájením návštěvy, s negativním výsledkem (buď v tištěné podobě nebo formou sms), nebo
 2. předložit písemné potvrzení vystavené lékařem, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, uplynula u něj doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 3. osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že
  1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo
  2. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  3. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,
a osoba nejeví žádné příznaky onemocnění Covid-19.
 
 • Každý návštěvník si změří tělesnou teplotu.
 • Každý návštěvník musí být vybaven vlastním respirátorem FFP2, KN95, který bude mít na ústech a nose po celou dobu pobytu v areálu, včetně celé doby návštěvy u klienta a pobytu venku. Rouška nestačí!
 • Každý návštěvník je povinen použít dezinfekci na ruce, dostupnou v hale domova a na oddělení.
 • Klienti mohou opustit areál domova (po standartní domluvě s personálem dle Domácího řádu). Návrat nejpozději do 18 hodin kvůli obstarání klientů denní službou.
 • Pro klienty platí povinnost nošení ochrany nosu a úst při pobytu venku v souladu s aktuálními nařízeními.
 
Výjimky z testování třetích osob, za podmínek dodržení režimových opatřeních nastavených v zařízení, platí pro uživatele sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění
Rádi bychom Vám poděkovali za dodržování nastavených pravidel návštěv. Jsme připraveni udělat vše, co je v našich silách, abychom našim klientům i Vám, rodinným příslušníkům, dopřáli radost a potěšení ze vzájemného setkání.
S ohledem na aktuální vývoj se však mohou uvedené podmínky návštěv měnit, sledujte tedy prosím naše webové stránky nebo Facebook.
 
                                                                       Vedení a kolektiv DS Mikuláškovo nám.
 
 
Celý článek
Koncert bez předplatného ZUŠ Fr. Jílka
01. 06. 2021
Ve středu 2.6. 2021 proběhl již třetí z řady Koncertů bez předplatného ZUŠ Fr. Jílka. Děkuji žákům i pedagogům za krásné odpoledne.
Celý článek
Výlet do Květné zahrady v Kroměříži
27. 05. 2021
Po téměř roční odmlce jsme  mohli -konečně - naplánovat a zrealizovat výlet pro naše klienty.
Na řadě byla Květná zahrada v Kroměříži, která byla vytýčena jako cíl jednoho z výletů loňského roku.  Naše plány nám vždy zhatilo počasí nebo covid. Tentokrát vše klaplo a tak jsme ve čtvrtek 27. 5. vyrazili do Kroměříže.
 
 
Celý článek
Poděkování
06. 05. 2021
Milá ADRO a At&T , dovolte mi poděkovat za Váš velkorysý dar pro naše klienty(všem velmi chutnalo 😊).
Zejména za Vaší všímavost a ochotu udělat druhým radost.
 
Za domov
Alena Klepáčková
sociální pracovnice
 
Celý článek
Poděkování
05. 05. 2021
A máme tu opět velké poděkování humanitární organizaci ADRA za jejich podporu pro náš imunitní systém. Jménem klientů i zaměstnanců děkujeme.
Celý článek
Informace - výluka tramvají do Starého Lískovce
16. 04. 2021
Z důvodu kompletní přestavby uzlu Osová v souvislosti s napojením nově budované tramvajové trati k Fakultní nemocnici Brno a univerzitnímu kampusu MU bude od soboty 1. května 2021 přerušen provoz tramvajové dopravy v úseku mezi zastávkami Bohunice, Švermova - Starý Lískovec, smyčka.

Podrobné informace viz 

Stary_Liskovec_I_letak.pdf

www.dpmb.cz/cs/vsechna-omezeni-dopravy
 
Celý článek
Změny v podmínkách návštěv platné od 1.4.2021
01. 04. 2021
Vážení návštěvníci,

upozorňujeme na některé změny v režimu návštěv v našem domově od 1.4.2021:
 • Návštěvy jsou možné každý den v době od 8 do 18 hodin.
 • Termín návštěvy není nutné rezervovat předem.
 • Na návštěvu mohou maximálně 2 osoby k jednomu klientovi v jeden čas.
 • Každý návštěvník musí při vstupu do budovy pracovníkovi Infopultu předložit jedno z těchto potvrzení:
 1. o absolvování RT-PCR vyšetření nebo POC testu na přítomnost antigenu SARSCoV–2 nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy, s negativním výsledkem (buď v tištěné podobě nebo formou sms)
 2. o skutečnosti, že v době 90 dnů před dnem návštěvy prodělaly onemocnění Covid-19
 3. certifikát o provedeném očkování proti SARS CoV-2, a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní
 4. čestné prohlášení o negativním výsledku antigenního testu provedeného zaměstnavatelem nebo samotestováním (k dispozici na infopultu)
 • Každý návštěvník si změří tělesnou teplotu a vyplní a podepíše Čestné prohlášení, kterým potvrdí pravdivost předložených údajů a to, že nejeví známky onemocnění.
 • Každý návštěvník musí být vybaven vlastním respirátorem FFP2, KN95, který bude mít na ústech a nose po celou dobu pobytu v areálu, včetně celé doby návštěvy u klienta a pobytu venku. Rouška nestačí!
 • Každý návštěvník je povinen použít dezinfekci na ruce, dostupnou v hale domova a na oddělení.
 • Režim pro klienty se liší podle toho, zda má či nemá očkování proti SARS CoV-2, a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní:
 1. Očkovaní klienti mohou opustit areál domova (po standartní domluvě s personálem dle Domácího řádu). Návrat nejpozději do 18 hodin kvůli obstarání klientů denní službou.
 2. Klienti bez očkování po případném opuštění areálu nebo po kontaktu s osobou, která nesplnila pravidla pro návštěvníky, musí být následně umístěni do karantény na 7 dní a musí být proveden antigenní test 3. a 7. den. Karanténa je pak ukončena druhým testem s negativním výsledkem.
 3. I pro klienty platí povinnost nošení ochrany nosu a úst při pobytu venku.
Bezplatné testování POC antigenními testy osob, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice
Otestovat se mohou nechat všechny osoby, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice. Na odběrovém místě předloží průkaz pojištěnce nebo náhradní doklad. Pojištěnci se mohou nechat otestovat opakovaně, avšak nejvýše 1× za 3 dny.
Testování probíhá ve dvou sítích, které jsou dle potřeb posilovány:
 1. síť antigenních odběrových center (AOC) v již provozované páteřní síti odběrových míst v jednotlivých krajích,
https://testovani.uzis.cz/Antigen
 1. u praktických lékařů a ambulantních specialistů, kteří se do testování zapojují.
https://www.lekaripomahajicesku.cz/seznam-ambulantnich-ordinaci-antigenni-testy/
Při pozitivním POC antigenního testu výsledku bezodkladně po zjištění výsledku vyšetření telefonicky oznamte tuto skutečnost svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství.
Výjimky z testování třetích osob, za podmínek dodržení režimových opatřeních nastavených v zařízení, platí pro uživatele sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění
Rádi bychom Vám poděkovali za dodržování nastavených pravidel návštěv. Jsme připraveni udělat vše, co je v našich silách, abychom našim klientům i Vám, rodinným příslušníkům, dopřáli radost a potěšení ze vzájemného setkání.
S ohledem na aktuální vývoj se však mohou uvedené podmínky návštěv měnit, sledujte tedy prosím naše webové stránky nebo Facebook.
 
                                                                       Vedení a kolektiv DS Mikuláškovo nám.
 
 
Celý článek
Sčítání lidu 2021
26. 03. 2021
Sčítání lidu 2021 začne v ČR v sobotu 27. března a končí 11. května 2021.

U nás v domově proběhne sčítání pomocí listinného formuláře v termínu 17. dubna až 11. května 2021, formulář fyzické osoby vyplňují dle místa obvyklého pobytu. S vyplněním formuláře pomůže našim klientům sociální pracovnice Bc. Alena Klepáčková.
Celý článek
Podmínky návštěv od 12.3.2021
12. 03. 2021
Vážení návštěvníci,

termín návštěvy NENÍ nutné rezervovat předem, na návštěvu za klientem je možné přijít v kterýkoliv všední den i o víkendu, v době od 08.00 do 18.00 hod.
 
Podmínky pro uskutečnění návštěvy:
 • Návštěva klienta je omezena časově – max 60 minut
 • Maximálně 2 osoby k jednomu klientovi v jeden čas
 • Každý návštěvník musí při vstupu do budovy pracovníkovi Infopultu předložit potvrzení o absolvování  RT-PCR vyšetření nebo POC testu na přítomnost antigenu SARS CoV – 2 nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy, s negativním výsledkem (buď v tištěné podobě nebo formou sms). Potvrzení o provedeném testu nemusí předkládat osoby, které v době 90 dnů před dnem návštěvy prodělaly onemocnění SARS-CoV-2 a doloží o tom doklad (potvrzení vystavené lékařem, originál nebo ověřená kopie) nebo byly kompletně naočkovány proti onemocnění SARS-CoV-2, tj. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní. V tomto přpadě je nutné předložit certifikát o vakcinaci.
 • Každý návštěvník vyplní a podepíše Čestné prohlášení, kterým potvrdí pravdivost předložených údajů a to zejména, že k realizaci testu došlo nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy a že výsledek je negativní a že tato data se týkají předkládající osoby.
 • Každý návštěvník musí být vybaven vlastním respirátorem FFP2, KN95, který bude mít na ústech a nose po celou dobu pobytu v zařízení, včetně celé doby návštěvy u klienta. Rouška nestačí!
 • Každý návštěvník je povinen použít dezinfekci na ruce, dostupnou v hale domova
 
Bezplatné testování POC antigenními testy osob, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice
Otestovat se mohou nechat všechny osoby, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice. Na odběrovém místě předloží průkaz pojištěnce nebo náhradní doklad. Pojištěnci se mohou nechat otestovat opakovaně, avšak nejvýše 1× za 3 dny.
Testování probíhá ve dvou sítích, které jsou dle potřeb posilovány:
 1. síť antigenních odběrových center (AOC) v již provozované páteřní síti odběrových míst v jednotlivých krajích,
https://testovani.uzis.cz/Antigen
 1. u praktických lékařů a ambulantních specialistů, kteří se do testování zapojují.
https://www.lekaripomahajicesku.cz/seznam-ambulantnich-ordinaci-antigenni-testy/

Při pozitivním POC antigenního testu výsledku bezodkladně po zjištění výsledku vyšetření telefonicky oznamte tuto skutečnost svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství.

Výjimky z testování třetích osob, za podmínek dodržení režimových opatřeních nastavených v zařízení, platí pro uživatele sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění

Rádi bychom Vám poděkovali za dodržování nastavených pravidel návštěv. Jsme připraveni udělat vše, co je v našich silách, abychom našim klientům i Vám, rodinným příslušníkům, dopřáli radost a potěšení ze vzájemného setkání.

S ohledem na aktuální vývoj se však mohou uvedené podmínky návštěv měnit, sledujte tedy prosím naše webové stránky nebo Facebook.
 
                                                                                  Vedení a kolektiv DS Mikuláškovo
 
 
Celý článek
Poděkování
29. 01. 2021
Rádi bychom poděkovali humanitární organizaci Adra za jejich morální podporu a posílení imunitního systému klientů i zaměstnanců.
Děkujeme.


 
Celý článek
Online setkávání……..
06. 01. 2021

Vážení blízcí našich klientů, vzhledem k opětovnému zavedení ZÁKAZU NÁVŠTĚV, vám opět nabízíme možnost online setkání s vaším rodinným příslušníkem, a to přes Skype nebo WhatsApp.

Celý článek