Úhrady za služby

Úhrady za pobytové sociální služby (domov pro seniory a domov se zvláštním režimem), platné od 1. dubna 2022

Klienti pobytových služeb DSM platí za:

  • ubytování a stravování,
  • úkony péče.

Denní výše úhrady za ubytování a stravování závisí na:

  • na počtu lůžek obývací jednotky (pro domov pro seniory máme jednolůžkové pokoje, službu zvláštního režimu poskytujeme výhradně ve dvoulůžkových ubytovacích jednotkách),
  • na druhu odebírané stravy (DSM vaří vedle normální stravy i šetřící dietu a diabetickou dietu).
Všechny varianty denních úhrad za ubytování a stravování u pobytových služeb uvádí tabulky - viz  níže.
 
DOMOV PRO SENIORY                                         Jednolůžkový pokoj
Ubytování 250 Kč/den
Stravování:  
  • Strava normální 
205 Kč/den
  • Strava šetřící
205 Kč/den
  • Strava diabetická
205 Kč/den
Celkem 455 Kč/den
 
DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Dvoulůžkový pokoj
Ubytování 250 Kč/den
Stravování:  
  • Strava normální 
205 Kč/den
  • Strava šetřící
205 Kč/den
  • Strava diabetická
205 Kč/den
Celkem 455 Kč/den


Úhrady za úkony péče

Dle § 73 odst. 4 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, je klient, kterému je poskytována sociální služba v domově pro seniory nebo v domově se zvláštním režimem, povinen zaplatit kromě nákladů za ubytování a stravu také úhradu za péči ve výši přiznaného příspěvku na péči.