Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinne-zverejnovane-informace-DSM
Priloha-organizacni_schema.pdf


ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Domovu pro seniory Mikuláškovo nám., p.o. byla dne 8.11.2021 doručena žádost o poskytnutí infromací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o svobodném přístupu k informacím").

Žadatel požadoval poskytnutí následujících infomací:
1) Kolik klientů měl Váš ústav v péči v jednotlivých měsících roku 2019, 2020 a 2021?
2) Kolik Vašich klientů v jednotlivých měsících let 2019, 2020 a 2021 zemřelo?
3) Kolik Vašich klientů bylo v jednotlivých měsících let 2019, 2020 a 2021 očkováno první dávkou vakcíny proti koronaviru?
4) Kolik Vašich klientů bylo v jednotlivých měsících let 2019, 2020 a 2021 očkováno druhou dávkou vakcíny proti koronaviru?

Informace byly v zákonné lhůtě žadateli poskytnuty dle jeho požadavku prostřednictvím datové schránky dne 18.11.2021.
Poskytnuté informace:
statisticka-data-v-DSM