Jak požádat o přijetí do domova pro seniory a domova se zvláštním režimem

Základní informace o přijetí získá žadatel telefonicky nebo osobně u informačního pultu našeho zařízení, tel.č. 547 139 300. V případě vážného zájmu si vyzvedne tiskopis žádosti o přijetí na infopultu a může si domluvit schůzku se sociální pracovnicí, nejlépe v hodinách určených pro veřejnost. 

Hodiny pro veřejnost

Pondělí 08:00 - 12:00      13.00 - 16.00
Středa 08:00 - 12:00      13.00 - 16.00


 


Prohlídka domova je možná vždy první středu v měsíci.

Podrobnější informace získá zájemce u sociální pracovnice při kontaktní schůzce. Sociální pracovnice převezme vyplněnou žádost a bude žadatele informovat o kritériích a pravděpodobném termínu možného přijetí. Každá žádost je posuzována dle kritérií, které jsou zveřejněny na těchto stránkách. Pokud žadatel splňuje podmínky naší cílové skupiny, doporučí komise na základě splněných kritérií jeho přijetí do zařízení. S klientem bude uzavřena „Smlouva o poskytování sociální služby". Přesné podmínky budou sjednány s klientem individuálně.

Přílohou žádosti je  

 • vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu,
 • zpráva odborného lékaře (psychiatra), pokud jej žadatel navštěvuje nebo je z lékařské zprávy patrno, že vyšetření je k posouzení žádosti nezbytné,
 • je-li žadatel zbaven způsobilosti k právním úkonům - rozsudek soudu o zbavení způsobilosti a listina o ustanovení opatrovníkem,
 • důchodový výměr z České správy sociálního zabezpečení*,
 • doklad o přiznání příspěvku na péči*.

Kritéria pro výběr uživatelů

 • zda je osoba závislá na pomoci,
 • zda je zajištěná ošetřovatelská péče,
 • individuální stav žadatele,
 • věk,
 • délka podání žádosti,
 • další okolnosti hodné zvláštního zřetele.

Nástup do domova

O možnosti nástupu do domova vyrozumí žadatele sociální pracovnice domova.

Klient by měl mít při nástupu s sebou:

 • platný občanský průkaz;
 • průkaz zdravotního pojištění;
 • poslední výměr důchodu z ČSSZ,
 • zdravotní dokumentaci od obvodního lékaře,
 • léky, které potřebuje na nejbližší 3 dny po nástupu.


Orientační seznam vhodného ošacení

ŽENY MUŽI
sváteční šaty sváteční oblek
šaty pro všední den  svetr, vesta nebo sako
sukně, halenky  kalhoty, tepláky
šatové zástěry  košile nebo polokošile
noční košile, župan pyžamo, župan
svetr, vesta, tepláky krátké nebo dlouhé spodky
dostatek spodního prádla  nátělník
punčochy, punčocháče  ponožky, podkolenky
ponožky  ručníky, kapesníky
ručníky, kapesníky  zimní a jarní kabát, bunda
zimní a jarní kabát zimní a letní obuv
zimní a letní obuv domácí obuv s pevnou patou
domácí obuv s pevnou patou  šála, šátek, rukavice
šála, šátek, rukavice  ramínka
ramínka  

 
 

Toaletní potřeby (mýdlo, toaletní papír, šampon na vlasy, zubní pastu, žínky, pleťový krém apod.) 
Možno vzít vlastní deku (Larisu).
Veškeré ošacení je nutno čitelně označit jménem klienta.

Upozornění!!!

Při nástupu je nutné zaplatit poměrnou část úhrady za pobyt a stravu, a to ode dne nástupu do konce daného měsíce a poměrnou část přiznaného příspěvku na péči. 

Další informace Vám ochotně poskytne sociální pracovnice domova (viz. KONTAKTY).