Jak požádat o službu

Zájemcům o službu domov pro seniory nebo domov se zvláštním režimem poskytují informace sociální pracovnice. Sociálním pracovnicím lze zatelefonovat, poslat dopis klasickou či elektronickou poštou nebo se domluvit na osobní návštěvě v domově.
V případě, že budete mít zájem o nabízené služby domova, můžete si podat žádost.

Vzor žádosti naleznete na našich internetových stránkách v sekci formuláře. Součástí každé žádosti je vyjádření lékaře. Vyplněnou žádost, která obsahuje všechny potřebné přílohy, můžete přinést osobně, poslat poštou či elektronicky.

Každá přijatá žádost je posuzována individuálně podle kritérií potřebnosti. Kritéria potřebnosti jsou např. potřeba péče na základě přiznaného příspěvku na péči, zajištěnost ošetřovatelské péče, individuální situace žadatele, vhodnost bytových podmínek, osamělost žadatele, věk, přihlížíme ale i k okolnosti zvláštního zřetele.

Žádost musí být vlastnoručně podepsána žadatelem.  V případě, že ze zdravotních důvodů není možný podpis, je potřeba doložit lékařským potvrzením, že žadatel není schopný podpisu.

Aktualizace žádosti
V případě změny situace (zejména zdravotního stavu, trvalé adresy, místa pobytu, kontaktních údajů) informujte sociální pracovnice (viz. kontakty). Vzhledem k velkému počtu zájemců o službu žádáme, abyste alespoň jednou za rok sdělili vaši aktuální situaci sociálním pracovnicím. Postačí nám telefonické čí stručné písemné sdělení o vaši situaci.