Informace ke Covid-19

Vážení rodinní příslušníci,

plně si uvědomujeme závažnost současné situace, a proto přistupujeme k veškerým nařízením, která mají zamezit šíření onemocnění covid-19, s maximální zodpovědností. Jedině tak můžeme chránit životy Vašich příbuzných, ale i zaměstnanců, kteří jim zajišťují nezbytnou pomoc.
Chápeme, že nutné omezení kontaktů Vám znesnadňuje vzájemnou komunikaci, což může přinášet obavy o zdravotní stav Vašich blízkých. Jestliže budete potřebovat jakékoliv informace, obracejte se prosím na:
vrchní sestra Mgr. Michaela Kaňová, tel. 604 206 884, e-mail: m.kanova@dsmin.cz
vedoucí odd. A Jana Zoblivá, tel. 734 469 743, e-mail: j.zobliva@dsmin.cz

vedoucí odd. B Andrea Klepáčková, tel. 770 195 305, e-mail: andrea.klepackova@dsmin.cz
vedoucí odd. C Renata Kratochvílová, tel. 770 160 329, e-mail: r.kratochvilova@dsmin.cz
vedoucí odd. D Ivana Dejmková, tel 770 119 431, email: i.dejmkova@dsmin.cz

Ujišťujeme Vás nicméně, že pokud by se u některého klienta prokázala pozitivní nákaza covid-19, budeme Vás sami neprodleně informovat a nemocnému poskytneme veškerou potřebnou péči.

Současně si Vás dovolujeme informovat, že jsme přijali taková organizační a provozní opatření, abychom minimalizovali nebezpečí z vnějšího prostředí a abychom předešli případnému šíření koronaviru v prostorách našeho domova pro seniory.
Prosíme Vás o pochopení a trpělivost. Děkujeme za Vaši důvěru a věříme, že i s Vaší pomocí vše zvládneme.
 
                                                                                                   Vedení Domova pro seniory Mikuláškovo nám., p.o.
 
Doporučený postup č. 14/2020 pro aplikaci krizového usnesení Vlády ČR ohledně zákazu návštěv a zákazu vycházení v sociálních službách.
Doporuceny-postup-14_20