Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Domovu pro seniory Mikuláškovo nám., p.o. byla dne 5.12.2017 doručena žádost o poskytnutí infromací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění poudějších předpisů (dále jen "zákon o svobodném přístupu k informacím").

Žadatel požadoval seznam aktuálních dodavatelů čertsvého, sterilovaného a mraženého ovoce a zeleniny a poskytnutí kopií dodacích listů uvedeného zboží za období 1.9.2017 až 30.11.2017 a kopií faktur za uvedené zboží za období 1.9.2017 až 30.11.2017.

Bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím, v souladu s § 9 a § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím. Informace, na které se částečné odmítnutí žádosti neztahovalo, byly v zákonné lhůtě žadateli postkynuty e-mailem dne 20.12.2017.